Garis Bilangan

259
Sama halnya dengan bilangan bulat yang telah kalian pelajari, pecahan juga dapat dinyatakan pada garis bilangan. Gambar dibawah ini (a) adalah garis bilangan. Di sebelah kanan angka 0 (nol) terletak bilangan positif dan di sebelah kiri terletak bilangan negatif. Pada garis bilangan di samping, bilangan-bilangan yang tertera adalah bilangan bulat. Untuk menyatakan pecahan pada garis bilangan, perlu diketahui langkah-langkah pengerjaannya.
Garis bilangan
Garis bilangan
Contoh:
Nyatakanlah 2½ pada garis bilangan. Untuk menyatakan 2½ pada garis bilangan ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut.
Pertama: Tentukanlah di antara bilangan bulat manakah pecahan itu berada (lihat Gambar b). 2½ terletak di antara bilangan bulat 2 dan 3.
Kedua: Tentukan penyebut dari pecahan itu. 2½ mempunyai penyebut 2.
Ketiga: Bagilah jarak antara dua bilangan bulat dimana pecahan itu berada menjadi beberapa bagian sebanyak angka penyebutnya.
Contoh Soal:
Nyatakan 3⅓

pada garis bilangan.
 

Penyelesaian:
Untuk menyatakan 3⅓ pada garis bilangan langkah-langkahnya adalah:
 
a. 3⅓ terletak di antara 3 dan 4
b. 3⅓ mempunyai penyebut 3