Sebutkan Apa Negara Ideal Menurut Ibnu Khaldun?

Ibnu Khaldun (1332-1406)  Seorang ahli filsafat Islam bangsa Arab kelahiran Tunisia, beliau diakui sebagai seorang ahli sejarah, politik, sosiologi dan ekonomi. Khaldun mendalami persoalan-persoalan manusia, meneliti kehidupan manusia yang telah lewat untuk memahami kehidupan sekarang dan di hari yang akan datang. Ibnu Khaldun adalah ahli filsafat sejarah pertama, seorang pembuka jalan bagi Machiavelli, Jean Bodin dan Comte, ini menurut pengakuan ahli barat Arnold J. Toynbee.   Buku karangan Ibnu Khaldun yang terkenal adalah "Muqaddimah." Beliau mengemukakan beberapa prinsip pokok untuk menafsirkan kejadian-kejadian sosial dan peristiwa-peristiwa dalam sejarah. Prinsip-prinsip yang sama akan dapat dijumpai bila ingin mengadakan analisa terhadap timbul dan tenggelamnya negara-negara. Gejala-gejala yang sama akan terlibat pada kehidupan masyarakat-masyarakat pengembara, dengan segala kekuatan dan kelemahan-kelemahannya.

Ibnu Khaldun (1332-1406)

Seorang ahli filsafat Islam bangsa Arab kelahiran Tunisia, beliau diakui sebagai seorang ahli sejarah, politik, sosiologi dan ekonomi. Khaldun mendalami persoalan-persoalan manusia, meneliti kehidupan manusia yang telah lewat untuk memahami kehidupan sekarang dan di hari yang akan datang. Ibnu Khaldun adalah ahli filsafat sejarah pertama, seorang pembuka jalan bagi Machiavelli, Jean Bodin dan Comte, ini menurut pengakuan ahli barat Arnold J. Toynbee. 

Buku karangan Ibnu Khaldun yang terkenal adalah "Muqaddimah." Beliau mengemukakan beberapa prinsip pokok untuk menafsirkan kejadian-kejadian sosial dan peristiwa-peristiwa dalam sejarah. Prinsip-prinsip yang sama akan dapat dijumpai bila ingin mengadakan analisa terhadap timbul dan tenggelamnya negara-negara. Gejala-gejala yang sama akan terlibat pada kehidupan masyarakat-masyarakat pengembara, dengan segala kekuatan dan kelemahan-kelemahannya. 

Apa Negara Ideal Menurut Ibnu Khaldun?

Bagi Khaldun faktor yang menyebabkan bersatunya manusia di dalam suku-suku, dan negara dan sebagainya adalah rasa solidaritas. Faktor itulah yang menyebabkan adanya ikatan dan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan bersama antara manusia.

Arthur Laffer dimana terkenal dengan kurva laffer bahkan mengakui Ibnu Khaldun dengan gagasan dan pemikirannya, bahkan menurut Laffer karya Ibnu Khaldun telah mendahuli karyanya sendiri sebelum kurva Laffer muncul. Baginya konsep negara Khaldun menggambarkan apa yang benar-benar terjadi pada kehidupan masyarakat negara tersebut, Khaldun tidak membahas apakah negara ideal seharusnya seperti ini..., atau negara ideal tidak begini, atau negara ideal ikut campur dalam hal-hal ini... melainkan Khaldun lebih menggambarkan evolusi masyarakat dalam suatu negara yang benar-benar terjadi saat ini.

Robert Flint juga pernah menulis bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang ahli teori sejarah yang tiada tandingannya di zaman maupun negara apa pun, bahkan kemunculan generasi Plato, Aristoteles, Agustinus, tidak layak disejajarkan dengan pemikiran-pemikiran Khaldun.

Chit Q&A